Uzaktan Eğitim ve Araştırma Derneği (UZEM)

UZAKTAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Uzaktan eğitim ve Araştırma Derneğimiz Eğitim Konfederasyonumuz bünyesindeki derneklerimizin ve Mesleki akademik eğitimlerine destek vermek amacı ile kurulmuştur.Uzun yıllardan beri dünyada ve ülkemizde açık öğretim veya yaygın öğretim adı altında ön lisans ve lisans düzeyinde örgün eğitimin haricinde eğitim verilmektedir. İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte yaygın öğretime olan talep de artmıştır. Günümüzde uzaktan eğitimde kullanılan araçların çeşitlenmesi ve güçlenmesi nedeniyle bu öğretim türüne olan ilgi daha da artacaktır. Egitim-öğretim amaçlı bilginin; iletişim organları, örneğin; Radyo, televizyon, bilgisayar, Internet ve benzeri araçlarla elektronik olarak istenilen mekana ulaştırılmasına uzaktan eğitim denilmektedir. Bu anlamada, eğitmen ve öğrenci farklı mekanlarda bulunmakla beraber bilgi akışı veya öğretme işlevi, iletişim teknolojisiyle yerine getirilmektedir. Kısaca, uzaktan eğitim zaman, mesafe ve katılım zorluklarını ortadan kaldırmaktadır.

Uzaktan eğitimde yararlanılan teknolojiler geleneksel olarak bilgisayar-elektronik ortam (derslerin iletişim ağına bağlı bilgisayarlar üzerinden tam veya sınırlı etkileşimli ya da etkileşimsiz (bağımsız) olarak sunumunu sağlayan ve bilgisayar destekli eğitim, bilgisayar ortamından eğitim, bilgisayar yönetiminde eğitim tekniklerini kapsar).

UZAKTAN EĞİTİM’İN AMACI ve FAYDALARI:

Bilgi toplumu niteliğini kazanmış toplumlarda uzaktan eğitim kapsamında yaşam boyu eğitim verilmektedir. Ülkemizde de bilişim teknolojisinden yararlanarak bir çok öğrenciye ve çalışana yükseköğretim şansı sağlanmaktadır. Ayrıca zaman içinde çeşitli modüler programlar açılarak halka yaşam boyu eğitim sürecinde hizmet verilmesi hedeflenmektedir.

Uzaktan eğitim programında derse devam zorunluluğu olmadan Internet aracılığıyla web ortamında öğretim hizmeti verildiğinden öğrenci hem bir işte çalışma şansına sahip olmakta hem de öğretimine devam edebilmektedir. Uzaktan eğitiminin sağladığı faydaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz;

  • Kişilerin gelişimlerinin takip edilip, değerlendirilmesi,
  • Bilgi ve birikimlerin paylaşılmasına olanak sağlanması,
  • Eğitim verimliliğinde artış sağlanması,
  • Sınıf ortamında olabileceğinden daha çok kişiye erişilebilmesi,
  • Maliyette tasarruf sağlanması,
  • Zamandan ve mekandan tasarruf sağlanması,
  • Evinden dışarı çıkamayan (özürlülerin) eğitim alabilmesi,
  • İşitsel ve görsel tasarımlar yoluyla öğrenmede artış sağlanması,
  • Kesintisiz ve sınırsız eğitim imkanı vermesi,
  • Eğitmen ve öğrencinin farklı mekanda olmasına rağmen Internet aracılığıyla tek veya çift yönlü iletişim kurmasının sağlanması.

Misyonumuz

UZEM öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, araçları sağlamak ve ilgili altyapı ve ortamı UZEM deki uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili faaliyetlerin takip edilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, UZEM öğrenci ve öğretim elemanlarının Türkiye ve dünyadaki yapılan çalışmalardan haberdar olması ve bilgilendirilmesi için gerekli seminer, eğitim ve programları düzenlemek, UZEM öğretim elemanlarınca uzaktan eğitim vermek amacıyla hazırlanan dersleri akredite ettirmek, yönetmek, öğretim elemanlarına teknik ve altyapı desteği sunmaktır.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, toplumu oluşturan bireyler için “yaşam boyu, sınırsız öğrenme” esasına dayanarak, öğretim elemanlarının sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve tecrübesini, isteyen herkese uzaktan öğretim teknolojileri ile ulaştırmak, uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttırmaktır.

TOP