Hakkımızda

2016 yılında İstanbul da kurulmuş  olan Eğitim Konfederasyonu , Türkiye de Uluslararası düzeyde Eğitim ve araştırma çalışmaları yapan tek  üst STK niteliğine sahip olup; tamamen tasavvuf ilkeleri temelli benimsemiş, din, dil, ırk ayırımı yapmadan  Milli birlik ve beraberlik temelli bir Üst Eğitim Federasyonları Topluluğudur. Eğitim Federasyonları  topluluğu olarak 28 ülkede proje paydaşları  olan, ve dünya çapında 63 ülkede uluslararası akreditasyon kuruluşlarına da eğitim alanında hizmet veren Konfederasyonumuz, Eğitim ve diğer sosyal sorumluluk projeleri alanında, hem Türkiye’de hem de uluslararası düzeyde 168 proje ile en fazla projeyi uygulayan tek Konfederasyon ödülü nünde sahibi olmuştur.

Eğitim Konfederasyonu bu güne değin gerçekleştirmiş olduğu projeler için hiçbir Devlet kurumu veya özel iştirak iş adamlarından Bedel ve Destek ALMADAN, Sadece bünyesindeki Federasyonların üyesi olan Tamamen gönüllü hocaların ve onların kendi şahsi kitap yayınlarının gelirleri ile destek vermeleri üzerine 168 Projeyi gerçekleştirmiştir.

Eğitim Konfederasyonumuzun Misyon ve Vizyonu ‘’ Tüketen dışa bağımlı STK değil, çalışarak çare üreten STK ‘’ olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • Özgüven
  • Takım Çalışması
  • Kalite
  • Yaşayarak Öğrenme
  • Profesyonellik
  • İnanç
  • Sürekli Değerlendirme
  • Sürekli Gelişim

Kalite Yönetimini ön planda tutarak yaşam boyu öğrenme sürecini etkin kılmak için bireylerin, kurum içi gereklilik arz eden eğitimine destek vermek, geliştirmek ve kurumu verimli hale getirerek özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarına her biri farklı dallarda alanında uzman eğitim kadrosuyla ülke çapında eğitim faaliyetlerine devam ederek, bilgi üretmeyi, ülkesine hizmet etmeyi kendine görev edinmiş, kendisini ve çevresini tanıyan, tanımlayan ve yönlendirebilen bir birey oluşumuna destek vermek, toplumsal kalkınmayı hızlı bir şekilde sağlamaktır.

Bireylerde başlattığımız değişim hareketini ülkemiz çapında üretim ve hizmet sektörüne dahil edebilmek,eğitim sistemlerimizi tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektöre entegre edebilmeyi amaç edinerek, eğitim kalitesinin artmasıyla üretim ve hizmetin kalitesinin ivmeli bir şekilde arttırılabildiğini, toplumsal gelişme ve yükselişin birey bazından başlanarak gerçekleştirilebilir olduğunu kanıtlayabilmektir.

Eğitim Hizmetleri alanında uzman eğitim kadrosu ile eğitimde ve kalitede lider olabilmek, kurumların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için eğitim sistemi başta olmak üzere sektörler üzerinde eğitimle gerçekleştirilecek sürekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek, bu çalışmalarda hedeflerimizi takip ederek kaliteye uymak, süreç politikalarını iyi izleyerek ülkemizde ve dünya’da kalite belirleyici olmak kurumumuzun kalite politikasıdır.

STATS

150

BİTİRİLEN PROJELER

7.2

MİLYON İNSANA ÖĞRETİM

5400

ÖĞRETİM SAATİ

120

EĞİTİMCİ SAYIMIZ
TOP