DÜNYA KALİTE FEDERASYONU

Tüm Dünya´da “Önce insan memnuniyeti ve Kalite” diyerek yola çıkan insan odaklı kurumumuz, kuruluşundan bu yana kaliteden ödün vermeden büyüyerek yoluna devam eden lider bir kuruluştur. Bu gelişmesini vizyonuna, misyonuna ve temel değerlerine borçludur. İlk günden bu yana her biri kendi alanında uzman eğitmenlerle çalışmış ve işini her zaman amatör bir ruhla ama profesyonelce yapmıştır. Dürüstlük, tutarlılık, insanların özelinin gizemini temel ilke edinmiş ve buna her zaman sadık kalmıştır. Bugünde aynı coşku, heyecan ve profesyonellikle çalışmalarını sürdürmektedir.
Kurumsal eğitimlerle, Antalya Merkezli Tüm Dünya’daki kurumların çözüm ortağı olduk. İş dünyasında verimliliği artırma, performansı istenilen boyuta taşıma hedefiyle yola çıktık. Günümüz iş dünyasında teknolojideki hızlı ilerleme  ve artan rekabete uyum sağlamak için “iyinin iyisi” olmak zorundayız. Bu hızlı değişim sürecinde, en karlı yatırım insana yapılan yatırımdır. Çalışanların potansiyelini performansa dönüştürmek, dolayısıyla üretilen mal ve hizmetin kalitesini arttırmak, kurum ve şirketlerin kazanması ve devamı için oldukça önem taşımaktadır.
Biliyoruz ki günümüzde aldığımız eğitimler başarılı olmak için yetmiyor. İnsanın değişen dünyada devamlı olarak kendini yenilemesi ve geliştirmesi gerekmektedir. Kalite Yönetim Sistemleri ve Kişisel Gelişim Eğitimleri bu noktada bize yardımcı olabilecek en önemli unsurlardandır. Hayatımıza yön ve anlam katacak unsurların doğru bir şekil alabilmesi ve eğitimlerin amacına ulaşabilmesi için doğru adres her zaman önemlidir. Dünya Kalite Federasyonu olarak üniversitelerde bu konularda amacına ulaşan doğru bir eğitim programlaması düzenleyerek öğrencilerimizin kariyer hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamaktayız.

Misyonumuz

Kurumumuzun misyonu; gerek hizmet , gerekse üretim sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda görev alan üst ve ast düzey personelin verimliliğini ve kalitesini artırıcı, sistemli ve rasyonel çalışmaları için süreç içerisindeki davranışlarını kontrol ederek çalıştığı kurum kimliği ve felsefesine uygun davranış değişikliği sağlayıcı eğitimler düzenlemek ve kurumların, yönetim, pazarlama finans ve dış ticaret konularında politika prosedür ve uygulama problemleri ile ilgili analizleri yapmak, çözüm önerileri üretmek, uzun vadeli stratejilerini belirlemek, derinlemesine bilgi desteği vermektir.

Vizyonumuz

İş hayatında, Çevresel trendleri takip etmek, gelişen bu trendleri hizmet verdiğimiz kurumlara uyarlayarak, çalışan üst ve ast kademe personelin kullanımına sunup, dünya ölçeğinde rekabet gücü fazla ve bu trendleri belirleyici bireyler ve kurumları ülkemize kazandırmak şirketimizin temel vizyonudur…

TOP