ULUSLARARASI AKADEMİSYENLER FEDERASYONU

ULUSLAR ARASIAKADEMİSYENLER FEDERASYONU

Ülkemiz; bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere nedeni ile yeni bir dönemin eşiğinde bulunmaktadır. Yaşadığımız bu dönemin barındırdığı imkânlar ve riskler herkesi yeni ve titiz bir çalışmaya, zamanın ruhunu iyi okumaya sevk etmektedir. İnsanlığın yeniden anlam arayışına şahitlik ettiğimiz böyle bir zaman diliminde, akademisyenlerin sorumluluklarını yeniden hatırlamaları gerekmektedir.

Ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelere bigâne kalmaması, insana, bilime ve çevreye dair her türlü sorunla ilgilenmesi, önerileri, teorik ve pratik alandaki teşebbüsleri ile ufuk açıcı bir yolun öncüsü olması, toplumun bütün kesimlerinin ortak arzusudur.

Değerlerimiz: 

 • Özgürlük
 • Adalet
 • Ahlâkilik
 • İnsan hakları
 • Evrensellik
 • Ekoloji
 • Çoğulculuk ve katılımcılık
 • Mesleki liyakat
 • Saydamlık

Faaliyet alanlarımız:

 • Akademik sorunları sağlıklı zeminlerde tartışma
 • Bilgi üretme ve paylaşma
 • Nitelikli insan kaynakları ve akademisyen yetiştirme
 • Toplumsal sorunlara duyarlılık

UAF; bir “tavsiye“ ve “öneri” merkezi olmaktan öte; çözüm örnekleri göstermeyi, potansiyelleri harekete geçirmeyi ve ortak çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca toplumu etkileyebilecek her konuda söyleyecek bir sözü ve çözüm önerisi olduğunu ortaya koyabilecek ulusal ve uluslararası düzeyde vizyonu olan çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

UAF;  başta ülkemiz olmak üzere bölgemiz ve dünya ile ilgili konularda akademik düzeyde fikir üretmek, politika ve stratejiler geliştirmek, bunları kamuoyu ve ilgili kurum ya da kuruluşlarla paylaşmak, toplumu bilinçlendirmek ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek amacıyla tüm yurdumuzu kapsayacak şekilde gönüllü akademisyenler tarafından kurulmuştur.

FEDERASYONUN AMACI:

Federasyonun amacı, Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunları doğrultusunda kendisine bağlı derneklerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak, bu amaçla bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin en üst düzeye çıkarılması temel olmak üzere; Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, bölgesel, sektörde ve ulusal ekonomik sosyal, kültürel gelişimini sağlamak, ulusal, uluslar arası ekonomik, sosyal, teknik, kültürel ve insan potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, Bölgesel ve çeşitli sektörlerde kalkınma vizyonları geliştirerek uluslar arası entegrasyon ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, projeler geliştirmek. Bünyesindeki derneklerin konularını da göz önüne alarak iş dünyası, öğrenci dünyası, eğitim, bilim, kültürel konularda sorunlar ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlara duyurmak amacıyla üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaştırılmasına çalışmak, sanayici  ve iş adamları ile tüm federasyon mensuplarının sorunlarına sahip çıkarak toplumda öncü, ve girişimci nitelikleri geliştirmek, kalite, mesleki eğitimler, kişisel gelişim, bilimsel araştırma ve gelişim ile ilgili olarak halka ve üye dernek üyelerine  yönelik çalışmalarda bulunmak, bu tür çalışmalarda çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmak. Milli dernekleri bir çatı altında toplayarak faaliyetlerini desteklemek.

YÖNETİM KURULU:

 • Yönetim Kurulu Üyesi                            : Yalçın DÜĞER
 • Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                 : Rabia ARIKÜRÜN
 • Yönetim Kurulu Başkanı                        : Banu BERDAN
 • Sayman                                                 : Ümmet CEREN
 • Yönetim Kurulu Üyesi                            : Sebahattin ÇAM
TOP