TURİZM PERSONELİ YETİŞTİRME VE İSTİHDAM PROJESİ

İletişim ve ulaşım araçlarındaki hızlı gelişme eski dünyanın odağında yer alan Türkiye’nin önemini daha da artırmıştır. AB sürecinde sadece sahil kesimleri değil ülkemizin bütünüyle bir turizm alanı haline dönüşmesi, alternatif turizm kaynaklarının yaygınlaşması ülkemizde turizmin de önemini giderek artırmaktadır.

Turizm Personeli Yetiştirme ve İstihdam Projesi’nin amacı, gençleri uygulamalı bir eğitim ve öğretim ortamında günün koşullarına özdeş bilgilerle donatarak sektörün ihtiyacı olan donanımlı ara elemanı yetiştirmektir. Bununla birlikte öğrencilerimiz, turizm ve konaklama sektörünün üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olabilecek ya da kendi işyerini çalıştırabilecek nitelikli bir insan gücü olarak topluma kazandırılmaktadır.

Turizm Personeli Yetiştirme ve İstihdam Projesi’nin hedefi, turizm işletmelerinin ihtiyacı olan temel işletmecilik bilgilerinin yanı sıra; bu alan ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilen, en az bir dili iyi düzeyde bilen ve uluslararası alanda çalışabilecek, ekip çalışmasına yatkın, gıda üretim, tüketim süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilen ve uygulayan, temizlik, bakım, muhafaza süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilen ve uygulayan, üretim, tüketim süreçlerindeki servis işlemleri, teknikleri ve esasları bilen ve uygulayan, hizmet üretim, tüketim süreçlerindeki giriş, çıkış, ön muhasebe işlemleri, teknikleri ve esasları bilen ve uygulayan, bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilen, bilgi depolayabilen, depolanmış bilgileri kullanabilen iş gücü yetiştirmektir. Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, iş gören ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, turizm ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

İletişim kurmayı sevmek, güler yüzlü ve sabırlı olmak, değişime açık ve aktif yaşam şartlarını benimsemek ve hoşgörü sahibi olmak bu meslekte başarının ön koşuludur. “Turizm Meslek Elemanı” ünvanını kazanan kişiler başta konaklama tesisleri olmak üzere sektörün diğer alanlarında faaliyet gösteren tüm işletmelerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar.

TOP